top of page
Image by Steven Kamenar

KOBERG VILTDEPÅ
Öppnar 1 oktober

Varmt välkommen till Koberg och Kobergs Viltdepå.

 

Koberg har ett av landets största och modernaste viltslakterier där klövvilt av alla dess slag omhändertas för att bli måltider till svenska hushåll.

 

Gårdar och jaktlag kan lämna in sitt vilt dygnet runt i Kobergs Viltdepå som är belägen i gårdens tidigare viltslakteri utanför gårdscentrumet.

 

Klicka på "Vägbeskrivning" nedan så kommer du rätt.

Kontaktperson Svenskt Gårdsvilt

Gerard Brodin 0708 - 619 496

PRISLISTA

ÄLG Vuxen

50 kr/kg

DOVVILT

50 kr/kg

VILDSVIN < 45 kg

15 kr/kg

ÄLG Kalv

50 kr/kg

RÅDJUR

45 kr/kg

KRONVILT

50 kr/kg

VILDSVIN 10-45 kg

25 kr/kg

Ersättning utgår enligt ovanstående priser för slaktvikten för en skottrensad, rensad för överfett och veterinärbesiktigad djurkropp.

SKOTTREGLERING

Vid träff i lår eller rygg gäller nedan avdrag och skottreglering:

Skottreglering för rådjur, dovhjort och vildsvin på totalt pris enligt nedan:

 • Träff i ett lår -25%

 • Träff i två lår -50%

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -25%
   

Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 75%.
 

Skottreglering för älg och kronhjort på totalt pris enligt nedan:

 • Träff i ett lår -18%

 • Träff i två lår -36%

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -18%


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 54%.

HUR FUNKAR DET ATT HÄNGA IN VILT I EN VILTDEPÅ

 1. Alla djur ska vara urtagna, ursotade och ha päls på.

 2. Vildsvin ska alltid lämnas in med huvudet.

 3. Häng djuret i klövsenan, ej i hälsenan.

 4. Tag en ID-tagg och fäst med köttspik i blå plast i viltets bukhåla. Dessa finns inne i viltdepån.

 5. Logga därefter in i Svenskt Gårdsvilts viltportal för att registerara djuret. Är du ny leverantör skapar du först ett konto.​

 • Alla röda organ ska medtas och hängas i påse på kroken viltet hänger i. Röda organ är hjärta, njurar, lever, mjälte och lungor. Saknas detta kasseras kroppen och kassationsavgift debiteras.

 • Är du godkänd viltundersökare kan intyg lämnas in istället för organen. Intyget måste ha ID-nummer på ID-taggen för respektive djurkropp.

NÄR DU TAR UT INÄLVORNA I SKOGEN (PASSNINGEN)

 • Tänk på att viltet ska bli livsmedel och att hygien och renlighet är av högsta vikt.

 • Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.

 • Tänk på rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 • Viltet bör levereras samma dag det har fällts eller senast på dagen efter. Varma dagar är det väldigt viktigt att viltet kommer snabbt i kyla. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt.

 • Undvika att spola smutsigt kött med vatten, torka rent med papper istället eller tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.

KASSATIONSAVGIFTER

Svenskt Gårdsvilts vilthanteringsanläggningar gör noggranna mottagningskontroller av allt vilt.

Vilt som ej passerar mottagningskontroll kommer att kasseras och debiteras med en särskild kassationsavgift som uppgår till 600 kr.

 

Exempel på detta är om röda organ eller viltundersökarintyg ej skickas med eller om surjäsning uppstått för att man väntat för länge med att ta ur djuret.

bottom of page