top of page

MALMBÄCKS VILTDEPÅ

Varmt välkommen till Malmbäcks vilthandel och Malmbäcks viltdepå. 

Viltdepån är öppen dygnet runt och dörren är uppmärkt med "Viltdepå".

Vägbeskrivning finner du nedan.

Kontaktperson Svenskt Gårdsvilt
Gerard Brodin 0708 - 619 496

PRISLISTA

ÄLG Vuxen

41 kr/kg

DOVVILT

38 kr/kg

VILDSVIN < 45 kg

10 kr/kg

ÄLG Kalv

25 kr/kg

RÅDJUR

38 kr/kg

KRONVILT

38 kr/kg

VILDSVIN 10-45 kg

20 kr/kg

Ersättning utgår enligt ovanstående priser för slaktvikten för en skottrensad, rensad för överfett och veterinärbesiktigad djurkropp.

SKOTTREGLERING

Vid träff i lår eller rygg gäller nedan avdrag och skottreglering:

Skottreglering för rådjur, dovhjort och vildsvin på totalt pris enligt nedan:

 • Träff i ett lår -25%

 • Träff i två lår -50%

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -25%
   

Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 75%.
 

Skottreglering för älg och kronhjort på totalt pris enligt nedan:

 • Träff i ett lår -18%

 • Träff i två lår -36%

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -18%


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 54%.

NÄR DU TAR UT INÄLVORNA I SKOGEN (PASSNINGEN)

 • Tänk på att viltet ska bli livsmedel och att hygien och renlighet är av högsta vikt.

 • Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.

 • Tänk på rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 • Viltet bör levereras samma dag det har fällts eller senast på dagen efter. Varma dagar är det väldigt viktigt att viltet kommer snabbt i kyla. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt.

 • Undvika att spola smutsigt kött med vatten, torka rent med papper istället eller tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.

HUR FUNKAR DET ATT HÄNGA IN VILT I EN VILTDEPÅ

 1. Alla djur ska vara urtagna, ursotade och ha päls på.

 2. Vildsvin ska alltid lämnas in med huvudet.

 3. Häng djuret i klövsenan, ej i hälsenan.

 4. Tag en ID-tagg och fäst med köttspik i blå plast i viltets bukhåla. Dessa finns inne i viltdepån.

 5. Logga därefter in i Svenskt Gårdsvilts viltportal för att registerara djuret. Är du ny leverantör skapar du först ett konto.​

 • Alla röda organ ska medtas och hängas i påse på kroken viltet hänger i. Röda organ är hjärta, njurar, lever, mjälte och lungor. Saknas detta kasseras kroppen och kassationsavgift debiteras.

 • Är du godkänd viltundersökare kan intyg lämnas in istället för organen. Intyget måste ha ID-nummer på ID-taggen för respektive djurkropp.

KASSATIONSAVGIFTER

Svenskt Gårdsvilts vilthanteringsanläggningar gör noggranna mottagningskontroller av allt vilt.

Vilt som ej passerar mottagningskontroll kommer att kasseras och debiteras med en särskild kassationsavgift som uppgår till:

ÄLG Vuxen                             800 kr/st

ÄLGKALV Upp till 45 kg        400 kr/st

KRONVILT Vuxen                   800 kr/st

KRONKALV                            400 kr/st

DOVVILT                                400 kr/st

RÅDJUR                                 400 kr/st

VILDSVIN 10-45 kg                400 kr/st

VILDSVIN 45 kg +                  600 kr/st

 

Exempel på detta är om röda organ eller viltundersökarintyg ej skickas med eller om surjäsning uppstått för att man väntat för länge med att ta ur djuret.

bottom of page