top of page

UPPSALA VILTDEPÅ
KIPLINGEBERG

Välkommen till Uppsala Viltdepå och Kiplingeberg strax norr om Uppsala. Viltdepån hittar du i gårdens slakteri och dörren är uppmärkt med skylten Viltdepå. Kylrummet är märkt kylrum 1.
 
Normalt är viltdepån öppet dygnet runt men håller stängt följande datum:
 
17-18 nov
8-9 dec
8-9 jan
27-28 jan

 

Kontaktperson Svenskt Gårdsvilt: Gerard Brodin 0708-619496

  

Vägbeskrivning finner du nedan:

PRISLISTA

ÄLG

Vuxen

41 kr/kg

ÄLG

Kalv

25 kr/kg

KRONVILT

38 kr/kg

DOVVILT

38 kr/kg

RÅDJUR

38 kr/kg

VILDSVIN

10-45 kg

20 kr/kg

VILDSVIN

Över 45 kg

10 kr/kg

Ersättning utgår enligt ovanstående priser för slaktvikten för en skottrensad, rensad för överfett och veterinärbesiktigad djurkropp.

SKOTTREGLERING

 

Vid träff i lår eller rygg gäller nedan avdrag och skottreglering:

 • Skottreglering för rådjur, dovhjort och vildsvin på totalt pris enligt nedan:

  • Träff i ett lår -25%

  • Träff i två lår -50%

  • Träff i sadel (efter 7e kotan) -25%
    

Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 75%.
 

 • Skottreglering för älg och kronhjort på totalt pris enligt nedan:

  • Träff i ett lår -18%

  • Träff i två lår -36%

  • Träff i sadel (efter 7e kotan) -18%


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 54%.

 

 NÄR DU TAR UT INÄLVORNA I SKOGEN (PASSNINGEN)
 • Tänk på att viltet ska bli livsmedel och att hygien och renlighet är av högsta vikt.

 • Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.

 • Tänk på rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 • Viltet bör levereras samma dag det har fällts eller senast på dagen efter. Varma dagar är det väldigt viktigt att viltet kommer snabbt i kyla. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt.

 • Undvika att spola smutsigt kött med vatten, torka rent med papper istället eller tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.

 

 

HUR FUNKAR DET ATT HÄNGA IN VILT I EN VILTDEPÅ

 

 • Alla djur ska vara urtagna, ursotade och ha päls på.

 • Vildsvin ska alltid lämnas in med huvudet.

 • Häng djuret i klövsenan, ej i hälsenan.

 • Tag en ID-tagg och fäst med köttspik i blå plast i viltets bukhåla. Dessa finns inne i viltdepån.

 • Logga därefter in i Svenskt Gårdsvilts viltportal för att registerara djuret. Är du ny leverantör skapar du först ett kont

 • Alla röda organ ska medtas och hängas i påse på kroken viltet hänger i. Röda organ är hjärta, njurar, lever, mjälte och lungor. Saknas detta kasseras kroppen och kassationsavgift debiteras.

 • Är du godkänd viltundersökare kan intyg lämnas in istället för organen. Intyget måste ha ID-nummer på ID-taggen för respektive djurkropp.

KASSATIONSAVGIFTER

 

Svenskt Gårdsvilts vilthanteringsanläggningar gör noggranna mottagningskontroller av allt vilt. Vilt som ej passerar mottagningskontroll kommer att kasseras och debiteras med en särskild kassationsavgift som uppgår till 500 kr. 

Exempel på detta är om röda organ eller viltundersökarintyg ej skickas med eller om surjäsning uppstått för att man väntat för länge med att ta ur djuret.

bottom of page